Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Soorten plaatsingen

Er bestaan in de pleegzorg twee verschillende soorten plaatsingen: vrijwillige plaatsingen en verplichte plaatsingen.

Vrijwillige plaatsing

Als u ermee instemt dat uw kind bij pleegouders gaat wonen, is er sprake van een vrijwillige plaatsing. U behoudt dan het ouderlijk gezag over uw kind en wordt betrokken bij belangrijke beslissingen, zoals over schoolkeuze en medische behandelingen.

Verplichte plaatsing

Als de kinderrechter beslist dat u niet meer (volledig) verantwoordelijk bent voor uw kind, spreken we over een gedwongen plaatsing. Daarbinnen zijn twee mogelijkheden:

  • Een ondertoezichtstelling (OTS):
    U houdt het gezag over uw kind. U en uw kind krijgen begeleiding van een jeugdbeschermer. Belangrijke beslissingen neemt u niet meer alleen maar samen met de jeugdbeschermer.Een jeugdbeschermer, ook wel (gezins)voogd genoemd, is een medewerker van een gecertificeerde instelling die wordt benoemd bij een ondertoezichtstelling (OTS) of een gezagsbeëindigende maatregel.
  • Voogdij:
    Wanneer de rechter een gezagsbeëindigende maatregel heeft uitgesproken dan krijgt iemand anders de voogdij over uw kind. Dit is meestal een gecertificeerde instelling: een instelling die in opdracht van de gemeente de jeugdbescherming uitvoert.Die instelling wijst dan een voogd aan, bijvoorbeeld een jeugdbeschermer. Die krijgt de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Ook pleegouders kunnen voogd worden. Dan spreken we over pleegoudervoogdij.
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien