Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Veelgestelde vragen

Word ik betrokken bij de keuze van een pleeggezin voor mijn kind?

Als het mogelijk is, dan wordt u betrokken bij de keuze van een passend pleeggezin voor uw kind. Helaas kan dat niet altijd. Bijvoorbeeld bij opvang tijdens crisissituaties, dan moet er vaak snel een gezin gevonden worden voor uw kind en dan is overleg niet mogelijk.

Wordt mijn kind in een pleeggezin geplaatst met dezelfde achtergrond, normen en waarden?

Van pleegouders wordt verwacht dat zij een stabiele en veilig plek bieden en dat zij respect hebben voor het pleegkind en diens achtergrond. Dat betekent niet dat zij zelf perse dezelfde achtergrond hebben als u heeft.

Bij de keuze van een passend pleegezin speelt veel mee. Niet alleen de visie op opvoeding, de achtergrond, en normen en waarden, maar ook praktische zaken, zoals de woonplaats van de pleegouders en de gezinssamenstelling.

In de keuze voor een pleeggezin wordt gekeken naar welk gezin het beste past bij uw kind en de situatie waarin uw kind zich op dat moment bevindt.
Bij opvang tijdens een crisissituatie is het bijvoorbeeld zaak om snel een plek te vinden voor uw kind. Dan zijn praktische zaken vaak belangrijker. Is er meer tijd om een gezin te vinden, dan worden andere zaken zwaarder meegewogen.

Pleegzorg helpt mijn kind, maar wie helpt mij?

De hulpverlener die u en uw kind naar pleegzorg heeft doorverwezen, maakt met u afspraken over de hulp aan u. Dat kan begeleiding zijn vanuit de gemeente, via het centrum voor Jeugd en gezin of het wijkteam of door de jeugdbescherming.

Waar kan ik als ouder terecht voor steun of advies als de hulp niet goed loopt?

Ouders van uit huis geplaatste kinderen kunnen voor steun en advies contact opnemen met een (cliënten)vertrouwenspersoon bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie. Een vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, geeft informatie, kan helpen contact te leggen met organisaties en meegaan naar een afspraak.

Staat uw vraag hier niet bij? Kijk dan bij alle veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien