Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Wanneer pleegzorg?

Als u, om wat voor reden dan ook, tijdelijk niet voor uw kind kan zorgen, dan kan het zijn dat uw kind bij pleegouders gaat wonen. Soms is dat zeven dagen per week, maar het kan ook af en toe een weekend zijn, een vakantie of een aantal dagen of dagdelen in de week.

Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. Meestal start jeugdhulp als uw kind nog thuis woont. Helpt dat niet voldoende, dan kan het zijn dat uw kind tijdelijk ergens anders gaat wonen.

Pleegzorg eerste keuze

Als thuis wonen (even) niet meer gaat, dan is pleegzorg de eerste keuze, omdat dit het meest op een gezinssituatie lijkt. Als eerste / bij voorkeur zoeken pleegzorgorganisaties naar een plek bij familie of vrienden. Dat noemen we netwerkpleegzorg. Lukt dat niet, dan wordt gekeken of er een geschikt gezin is dat zich ingeschreven heeft bij de pleegzorgorganisatie. Daarbij wordt goed gekeken welk gezin het beste past bij wat uw kind nodig heeft.

Wie zijn pleegouders?

Pleegouders zijn volwassenen die tijdelijk een kind van een ander opvangen. Soms zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere tijd. Pleegouders kunnen familieleden of bekenden zijn, maar ook mensen die zich opgegeven hebben om pleegouder te worden, en door de pleegzorgorganisatie zijn voorbereid en gescreend.

Kan iedereen pleegouder worden?

Niet iedereen kan zomaar pleegouder worden. Iedereen die pleegouder wil worden, wordt eerst gescreend. Daarna volgt een voorbereidingstraject en een zorgvuldige selectie. Alle pleegouders krijgen begeleiding van een pleegzorgbegeleider van de pleegzorgorganisatie. Soms is de pleegzorgbegeleider dezelfde persoon als de hulpverlener in uw gezin.

Welk pleeggezin voor uw kind?

Voor ieder kind wordt gezocht naar een pleeggezin dat het beste past bij wat uw kind nodig heeft. Voor sommige kinderen is dat bijvoorbeeld een gezin met kinderen, voor andere kinderen is dat juist een gezin zonder kinderen.

Wie is verantwoordelijk voor de pleegzorg?

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Dus ook voor pleegzorg. De uitvoering van de pleegzorg, zoals het begeleiden van u, van uw kind en de pleegouders, maar ook de selectie van pleegouders, wordt door pleegzorgorganisaties gedaan.

 


> Lees ook de brochure voor ouders:

 

>> In de richtlijn Pleegzorg informatie voor ouders leest u wat u van hulpverleners en de hulp aan uw kind kunt verwachten.

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.