Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Over ons

Pleegzorg Nederland

Pleegzorg Nederland geeft voorlichting aan publiek en pers, ontwikkelt campagnes voor de werving van pleegouders en maakt landelijk voorlichtingsmateriaal over pleegzorg. Ons doel is een reëel en positief beeld van pleegzorg neer te zetten. Pleegzorg Nederland voert geen pleegzorg uit.

Pleegzorg Nederland is een samenwerkingsverband van pleegzorgorganisaties in Nederland en onderdeel van Jeugdzorg Nederland, de brancheorganisatie voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden.

Volg ons op Twitter  en Facebook.

Wervingscampagne

Bekijk de laatste wervingscampagne van Pleegzorg Nederland Open je Wereld.nu

Persoonlijke vraag?

Heeft u een concrete vraag over uw persoonlijke situatie, of een vraag over een specifieke zaak? Neem dan contact op met de pleegzorgorganisatie in uw regio.

ANBI

Pleegzorg Nederland bezit de ANBI-status en is een algemeen nut beogende instelling.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.