Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Een pleegkind in de klas

In Nederland wonen ruim 18.000 kinderen in een pleeggezin. Er is dus een kans dat u een pleegkind in de klas krijgt.

Pleegkinderen zijn gewoon kinderen. Het enige verschil met andere kinderen is dat zij (tijdelijk) niet meer thuis wonen. Daardoor zijn ze misschien veranderd van school en zijn ze nieuw in de klas. Ze hadden vriendjes waar zij misschien afscheid van moesten nemen. En soms hebben ze het thuis niet fijn gehad. Deze situaties kunnen ertoe leiden dat een pleegkind extra aandacht nodig heeft om zich thuis te voelen in de klas.

Zich thuis voelen in de klas

Omdat een pleegkind soms midden in het schooljaar in een nieuwe klas komt, kan het lastig zijn om aansluiting te vinden met andere kinderen. Een pleegkind heeft een grotere kans om buiten de groep te vallen en gepest te worden.

Pleegkinderen geven ook aan dat zij vaak vragen krijgen van klasgenootjes. Veel pleegkinderen vinden het lastig om daarmee om te gaan.

U speelt als leerkracht of onderwijsassistent een belangrijke rol voor het pleegkind in het aarden in de klas.

Advies of ondersteuning voor leerkrachten

Wilt u advies over of ondersteuning bij het begeleiden van een pleegkind in de klas? Of heeft u andere vragen over pleegzorg?

Een spreekbeurt of werkstuk over pleegzorg?

Leerlingen die een spreekbeurt over pleegzorg willen houden of een werkstuk willen maken, kunnen bij Pleegzorg Nederland een informatiepakket spreekbeurt en werkstuk pleegzorg aanvragen. Voor pleegkinderen kan dit goede manier zijn om het onderwerp bespreekbaar te maken in de klas.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien