Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Rechten van pleegkinderen

Alle kinderen en jongeren in Nederland hebben rechten. Zoals het recht op veiligheid, zorg en liefde. En het recht om naar school te gaan. Voor kinderen die in een pleeggezin wonen, is een aantal kinderrechten extra belangrijk. We vertellen hier meer over deze rechten.

Recht op informatie

Pleegkinderen hebben het recht om te horen welke besluiten volwassenen, zoals hulpverleners, over hen nemen. Hulpverleners zijn bijvoorbeeld verplicht het hulpverleningsplan met kinderen van twaalf jaar en ouder te bespreken.
Kinderen hebben ook recht op informatie over hun ouders en familie. Ook als ze lange tijd geen contact hebben gehad.

Recht op privacy

Pleegouders en hulpverleners mogen niet zomaar alles over een pleegkind aan iedereen vertellen. Als een pleegkind jonger is dan 16 jaar, mogen hulpverleners informatie aan ouders doorgeven. Als een pleegkind ouder is dan 16 jaar, dan mag dit alleen met toestemming van het kind.
Hulpverleners mogen wel zonder toestemming van het kind informatie doorgeven aan andere hulpverleners.

Recht op contact met familie

Ieder kind heeft recht op contact met ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere familieleden. Ook als het kind niet meer thuis woont. Pleegkinderen die vroeger lange tijd bij (andere) pleegouders hebben gewoond, hebben ook het recht op contact met deze pleegouders.

Recht op dossierinzage

Hulpverleningsplannen en andere rapporten die tijdens de hulpverlening over een kind worden gemaakt, bijvoorbeeld door hulpverleners of kinderrechters, worden bewaard in een dossier. Een pleegkind van 12 jaar of ouder heeft het recht om alle dossiers te lezen die over hem zijn geschreven. Van pleegkinderen onder de 12 jaar hebben ouders of de voogd het recht om de dossiers te lezen.

Recht om je eigen mening te geven

Pleegkinderen mogen altijd tegen hulpverleners en pleegouders zeggen wat ze van de hulpverlening en de pleegzorg vinden en wat er volgens hen zou moeten gebeuren.

Recht om een klacht in te dienen

Pleegkinderen mogen altijd een klacht indienen als ze vinden dat hulpverleners, de gezinsvoogd of pleegouders hen niet goed behandelen.

Vertrouwenspersoon voor (pleeg)kinderen en ouders

Kinderen die vragen of klachten hebben over jeugdhulp, en dus ook over pleegzorg, kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is er ook voor ouders.

De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk: ze werken niet bij een jeugdhulp- of pleegzorgorganisatie.

Heb je een vraag, probleem of klacht? En helpt erover praten met je pleegouders of hulpverlener niet? Of kan of wil je dat niet? Ga naar www.akj.nl


>> Bekijk alle kinderrechten

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien