Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Veelgestelde vragen

Hoe wordt een kind een pleegkind?

Een kind wordt nooit zomaar uit huis geplaatst. Als pleegzorg nodig is, is er altijd iets ernstigs aan de hand. De ouders kunnen niet zorgen voor het kind en/of het is thuis onveilig voor het kind.

De gemeente is verantwoordelijkheid voor de beslissing om een kind bij pleegouders te plaatsen. Daarnaast heeft de kinderrechter de bevoegdheid om een kind uit huis te plaatsen en te kiezen voor pleegzorg.

Lees hier meer bij ‘Wat is een pleegkind?

 

Pleegtieners, leuk of lastig?

Pleegtieners zijn te jong om op eigen benen te staan en hebben behoefte aan een veilige plek. Ze willen wel steeds meer hun eigen ding doen.

Het accent voor pleegouders ligt vooral op begeleiding naar zelfstandigheid. Bijvoorbeeld door te helpen met hun huiswerk of het leren omgaan met geld of het nakomen van afspraken. Samen shoppen of op de bank een soap kijken vinden ze vaak ook fijn. Toch zal het in huis soms best wel eens ‘knetteren’. Hevige discussies over uitgaan of hoe laat ze thuis moeten zijn, daar moet u als pleegouder van een tiener niet vreemd van opkijken.

Lees meer over pleegtieners.

Kan een kind met een beperking bij pleegouders wonen?

Een kind met een beperking vraagt extra verzorging en aandacht van ouders. Niet alle ouders kunnen dat bieden. Pleegzorg kan dan een uitkomst zijn.

Sommige ouders worden al voldoende ontlast als hun kind regelmatig een weekend naar een pleeggezin kan. Ze kunnen dan de rest van de tijd de verzorging en opvoeding goed aan.

Voor andere ouders is het beter als hun kind in een pleeggezin woont. Voor pleegzorg voor kinderen met een beperking is er een landelijke pleegzorgorganisatie, de William Schrikkergroep.

Hoe bereid ik mijn eigen kind(eren) het beste voor?

Het is belangrijk om kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, te betrekken in uw keuze om pleeggezin te worden. U kunt kinderen uitleggen dat niet alle kinderen het geluk hebben om in hun eigen gezin op te groeien.
Bespreek ook wat de komst van een pleegkind voor hen concreet kan betekenen: een extra kind aan tafel, aandacht en soms ook speelgoed delen, maar ook iemand om mee te spelen. Er zijn diverse leuke kinderboeken over pleegzorg om (samen) te lezen.

Een pleegkind opvangen van dezelfde leeftijd als mijn eigen kinderen, kan dat?

Het is beter als het leeftijdsverschil tussen uw eigen kind en uw pleegkind niet te klein is. Kinderen hebben dan sneller het gevoel een eigen plek in het gezin te hebben. Bovendien kan een pleegkind door zijn of haar geschiedenis een achterstand hebben opgelopen; het is voor een pleegkind niet fijn om zichzelf dagelijks te meten met een kind van dezelfde leeftijd. Voor uw eigen kind kan een te klein leeftijdsverschil betekenen dat zijn eigen plekje in het gezin minder duidelijk wordt.

Kan een pleegkind naar de kinderopvang?

In overleg met de pleegouders bekijkt de pleegzorgorganisatie of kinderopvang passend is voor het kind is en welke soort opvang dan het meest geschikt is: gastouders, kinderdagverblijf of oppas thuis. Omdat pleegkinderen al veel hebben meegemaakt, is fulltime kinderopvang meestal niet goed.

Kunnen alle kinderen geholpen worden bij pleegouders?

Voor de meeste kinderen is het het beste om op te groeien in een pleeggezin of gezinshuis, met persoonlijke aandacht van dezelfde personen.

Er zijn echter ook kinderen die beter opgevangen kunnen worden in een leefgroep. Bijvoorbeeld omdat ze ernstige gedrags- of hechtingsproblemen hebben waarvoor een professionele behandeling nodig is. Of omdat ze beter functioneren in de anonimiteit van een groep dan in een gezin. Dit geldt echter voor een beperkte groep.

In een leefgroep verblijven vaak meerdere kinderen, die begeleid worden door hulpverleners.

Staat uw vraag hier niet bij? Kijk dan bij alle veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

__________________________________________________________________________________________________

> Lees ook de brochure Vraag maar raak:

 

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.