Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Op vakantie met mijn pleegkind

Uw pleegkind kan samen met u en/of uw gezin op vakantie. Gaat u op vakantie binnen Nederland, dan hoeft u hiervoor niets te regelen. Wij adviseren u wel om betrokkenen, zoals hulpverleners en verantwoordelijken, zoals de ouders en/of degene die het ouderlijk gezag heeft te informeren, zodat zij weten waar hun kind is.

Met uw pleegkind naar het buitenland

Wilt u met uw pleegkind (tot 18 jaar) naar het buitenland? Dan heeft u toestemming nodig van degene die het ouderlijk gezag heeft.

Bij een vrijwillige plaatsing en bij een ondertoezichtstelling (OTS) moeten de ouders schriftelijk toestemming geven. Wanneer de voogdij bij de jeugdbescherming ligt, is schriftelijke toestemming van de organisatie die de voogdij heeft nodig.

Het toestemmingsformulier moet u kunnen laten zien aan de autoriteiten in het buitenland.

Geldig reisdocument

Verder heeft een pleegkind, net als ieder ander, een geldig reisdocument nodig. Begin tijdig met het aanvragen. Vanwege de benodigde handtekeningen en toestemmingen kan dit extra tijd kosten.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien