Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Mijn pleegkind wordt 18

Als uw pleegkind 18 wordt, is hij of zij voor de wet volwassen. De jeugdhulp stopt, en daarmee ook de pleegzorg. Wat betekent dit voor uw pleegkind? Wat betekent dit voor u? Welke zaken moeten u en/of uw pleegkind gaan regelen?

Minister De Jonge van Volksgezondheid werkt aan een wetswijziging die het mogelijk maakt dat pleegkinderen tot 21 jaar in een pleeggezin kunnen blijven wonen en pleegouders totdat het kind 21 jaar is vergoeding blijven ontvangen. Tot die tijd gelden de regels zoals hier beschreven voor kinderen vanaf 18 jaar.

Pleegvergoeding en jeugdhulp stopt

Vanaf het moment dat uw pleegkind 18 is, ontvangt u geen pleegvergoeding meer. Ook de begeleiding van de pleegorganisatie stopt.

  Sommige pleegkinderen hebben ook na hun 18e verjaardag ondersteuning nodig. Daarom kunnen pleegkinderen tot een half jaar na hun 18e verjaardag een beroep doen op voortgezette jeugdhulp.

  Wat is voorgezette jeugdhulp?

  Bij voortgezette pleegzorg loopt de begeleiding van pleegouders en het pleegkind door. U blijft dan een pleegvergoeding ontvangen. Ook andere vormen van voortgezette jeugdhulp zijn dan nog mogelijk, bijvoorbeeld ambulante hulp of kamertraining.

  Voorgezette jeugdhulp eindigt als er geen hulpvraag meer is, als het pleegkind geen hulp meer wil, of als het pleegkind 23 jaar is. Voortgezette jeugdhulp is altijd vrijwillig; het pleegkind moet zelf akkoord gaan.

  Hoe regel ik voortgezette hulp voor mijn pleegkind?

  Voortgezette hulp kunt u aanvragen bij uw gemeente. De pleegzorgbegeleider en/of jeugdbeschermer kan u hierbij helpen. Voortgezette jeugdhulp kan aangevraagd worden tot een half jaar nadat uw pleegkind 18 is geworden.

  Financiële gevolgen als uw pleegkind 18 wordt

  Mijn pleegkind volgt een opleiding

  • Volgt uw pleegkind een voltijdopleiding in het VMBO? Dan kan hij of zij studiefinanciering aanvragen.
   • Volgt uw pleegkind een voltijd- of duale opleiding aan een HBO of universiteit? Dan krijgt hij of zij ov-jaarkaart en kan hij of zij een studielening aanvragen. Deze lening moet na de studie terugbetaald worden. Deze lening is niet verplicht. Onder bepaalde voorwaarden kan uw pleegkind een aanvullende beurs aanvragen.
    • Is uw pleegkind voor 1 september 2015 met zijn of haar opleiding begonnen? Dan valt uw pleegkind onder het oude stelsel van studiefinanciering en heeft hij of zij nog recht op een basisbeurs.

    Vraag de lening en/of aanvullende beurs bij voorkeur 3 maanden voordat uw kind 18 wordt aan.

    Mijn pleegkind werkt

    Werkt uw pleegkind en is het inkomen minder dan het minimumloon? Dan kan hij of zij zich melden bij het UWV of op Werk.nl voor aanvullend werk, ander werk en/of scholing.

    Mijn pleegkind werkt en studeert niet

    Als uw pleegkind niet studeert en ook niet werkt, kan hij of zij een beroep doen op het UWV voor het vinden van werk en/of scholing en het aanvragen van een uitkering.

    Mijn pleegkind is arbeidsongeschikt

    Is uw kind volledig arbeidsongeschikt en kan hij of zij ook in de toekomst niet meer werken? Dan kan uw pleegkind bij het UWV een beroep doen op de Wajong voor arbeids- en inkomensondersteuning: de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

    Is uw pleegkind gedeeltelijk of tijdelijk arbeidsongeschikt? Dan valt hij of zij onder de Participatiewet. De uitvoering van deze wet ligt bij de gemeente.

    Met elkaar afspraken maken

    Uw pleegkind krijgt zijn of haar inkomsten op een eigen bankrekening gestort. Het is belangrijk om op tijd duidelijke afspraken te maken over geld en die op papier te zetten, of er nu sprake is van voortgezette jeugdhulp of niet. Wat u met elkaar afspreekt, is afhankelijk van de inkomsten van uw pleegkind. De pleegzorgbegeleider en/of jeugdbeschermer kunnen u hierbij helpen.


    >> Op Kwikstart staat meer informatie en een uitgebreide checklist wat jongeren moeten regelen als ze 18 jaar worden.

     

     

Supergewone mensen gezocht!