Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Programma Versterken van de kracht van pleegouders

Om een verschil te blijven maken in het leven van pleegkinderen is het belangrijk dat pleegouders kunnen blijven leren en zich zo blijven ontwikkelen. In het programma Versterken van de kracht van pleegouders werken de NVP en Jeugdzorg Nederland in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan het versterken van de kracht van pleegouders door leren en je ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel te maken van het pleegouderschap.

Platform pleegzorg.nl

Het moet vanzelfsprekend zijn dat je als pleegouder altijd ergens terecht kunt om te leren, te informeren en om andere pleegouders te ontmoeten. Daarvoor ontwikkelen we een nieuw platform: pleegzorg.nl.

Het platform pleegzorg.nl vervangt in het voorjaar van 2021 de huidige website pleegzorg.nl. Het platform is er om pleegouders te versterken in hun rol en om professionals te ondersteunen met kennis en verwijzingen. Op het platform komt:

  • een bibliotheek met betrouwbare informatie
  • leeraanbod over uiteenlopende pleegzorgonderwerpen
  • een community speciaal voor pleegouders

Samen bouwen aan pleegzorg.nl

Op de website samenbouwenaanpleegzorg.nl staat informatie over het nieuwe platform, nieuwe producten en tussentijdse resultaten; over de aanleiding, de doelen en hoe het platform er uit komt te zien. Ook staan er praktische handvatten voor pleegouders die nu al beschikbaar zijn.

Nieuwsbrief Samenbouwen aan pleegzorg.nl

De tweede editie van de nieuwsbrief ‘Samen bouwen aan pleegzorg.nl‘ is verschenen. In nummer 2# o.a. nieuws over De Gids met leeraanbod voor pleegouders, de cursus Refresh adempauze voor pleegouders en de pilot met webinars. Belangstellenden kunnen zich abonneren en zo op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het platform pleegzorg.nl en andere resultaten uit het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’.

Gouden regels in de samenwerking tussen ouders en pleegouders

Wat is nodig voor een succesvolle samenwerking tussen ouders en pleegouders? Het lectoraat Jeugd en Gezin van De Christelijke Hogeschool deed in 2019 onderzoek naar deze vraag door ouders en pleegouders te interviewen. Dit heeft een onderzoeksrapport opgeleverd waarin de werkzame elementen beschreven zijn . Die werkzame elementen zijn bovendien in beeld gebracht in een reeks van 5 korte films, waarin pleegouders en ouders hun verhaal vertellen. Er is een handreiking ontwikkeld om de films te kunnen gebruiken bij groepsbijeenkomsten door ouders, pleegouders, pleegzorgprofessionals en in het onderwijs. De films vormen een reeks van vijf, maar zijn ook los van elkaar te gebruiken.

Het project is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Christelijke Hogeschool Ede, Entrea lindenhout, Stichting Samen voor het kind en Jeugdbescherming Gelderland en werd mede mogelijk gemaakt door programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’.

Gezocht: panelleden

Het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ wil graag pleegouders en anderen betrekken  en start hiervoor een panel dat bestaat uit (oud-)pleegouders, pleegzorgprofessionals en andere geïnteresseerden. Deelnemers aan het panel krijgen regelmatig een uitnodiging om te reageren op verschillende onderdelen van het programma.

Lees het hele bericht

Gerelateerde documenten:

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien