Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Veelgestelde vragen

Hoe wordt een pleeggezin begeleid?

Elk pleeggezin wordt begeleid door een hulpverlener van de pleegzorgzorgorganisatie, de ‘pleegzorgbegeleider’ of ‘pleegzorgwerker’. Deze begeleider is het aanspreekpunt voor opvoedvragen en allerlei praktische zaken. Ook onderhoudt de pleegzorgbegeleider het contact met de ouders en, wanneer er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel, met de jeugdbescherming.

Lees meer over de begeleiding van pleegouders.

 

De situatie in het gezin van mijn dochter is niet in orde. Kan ik pleegouder van mijn kleinkind worden?

Wanneer u overweegt om pleegouder van uw kleinkind te worden, neem dan contact op met de gemeente waarin uw kleinkind woont. De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp en dus ook voor pleegzorg. Als de gemeente oordeelt dat pleegzorg de gewenste oplossing is, toets de pleegzorgorganisatie vervolgens of u aan de criteria voor pleegouderschap voldoet.

Lees hierover meer bij Zorgen voor een kind van familie of bekenden.

Krijgt een pleegouder een financiële vergoeding?

Pleegouders ontvangen een onkostenvergoeding. De belastingdienst of andere overheidsinstellingen tellen deze vergoeding niet als inkomen mee. De hoogte van de vergoeding hangt af van de leeftijd van het pleegkind. Bij crisisopvang is er de eerste vier weken een toeslag voor de extra kosten die pleegouders maken. De pleegzorgorganisatie regelt dat het pleegkind is verzekerd tegen WA- en ziektekosten. Pleegouders hebben, net als alle ouders, recht op betaald zorgverlof.

Lees meer over financiën en regelingen.

Staat uw vraag hier niet bij? Kijk dan bij alle veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien