Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Verlof

Ook als pleegouder heeft u recht op verlof, bijvoorbeeld als uw pleegkind net in huis komt, of als uw pleegkind ziek is.

Verlof als mijn pleegkind komt

Wanneer u een pleegkind in huis neemt, heeft u recht op maximaal zes weken verlof. U kunt dit verlof spreiden over maximaal 26 weken: vanaf 4 weken voor de komst van uw pleegkind tot en met 22 weken erna. Uw werkgever mag dit verzoek tot spreiding alleen afwijzen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Tijdens het verlof kunt u een uitkering krijgen van het UWV.

Lees alle actuele informatie over verlof en uitkering op de website van het UWV.

Ouderschapsverlof

Pleegouders hebben recht op ouderschapsverlof als het pleegkind jonger dan acht jaar is. Ouderschapsverlof moet schriftelijk worden aangevraagd bij de werkgever.

Kortdurend zorgverlof

Voor een pleegkind kunt u kortdurend zorgverlof opvragen, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Kortdurend zorgverlof is maximaal twee maal de arbeidsduur per week per jaar. Bijvoorbeeld: heeft u een contract van 24 uur per week, dan kunt u maximaal 48 uur zorgverlof per jaar opnemen. De werkgever dient u tijdens het verlof door te betalen, maar kan een korting toepassen.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien