Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Verlof

Ook als pleegouder heeft u recht op verlof, bijvoorbeeld als uw pleegkind net in huis komt, of als uw pleegkind ziek is.

Verlof als mijn pleegkind komt

Wanneer u een pleegkind in huis neemt, heeft u recht op maximaal zes weken verlof. U kunt dit verlof spreiden over maximaal 26 weken: vanaf 4 weken voor de komst van uw pleegkind tot en met 22 weken erna. Uw werkgever mag dit verzoek tot spreiding alleen afwijzen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Tijdens het verlof kunt u een uitkering krijgen van het UWV.

Lees alle actuele informatie over verlof en uitkering op de website van het UWV.

Kortdurend zorgverlof

Ook voor een pleegkind kunt u kortdurend zorgverlof opvragen, bijvoorbeeld in geval van ziekte. Kortdurend zorgverlof is maximaal twee maal de arbeidsduur per week per jaar. Bijvoorbeeld: heeft u een contract van 24 uur per week, dan kunt u maximaal 48 uur zorgverlof per jaar opnemen. De werkgever dient u tijdens het verlof door te betalen, maar kan een korting toepassen.

Actie 'Doneer je sporthek'