Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Verzekeringen van mijn pleegkind

Ieder kind in Nederland dient verzekerd te zijn tegen ziektekosten, ook uw pleegkind. Daarnaast zijn er aanvullende zorgverzekeringen mogelijk.

Zorgverzekering voor pleegkinderen

Alle kinderen in Nederland worden gratis meeverzekerd tot 18 jaar bij de zorgverzekering van hun ouders. Bij een vrijwillige plaatsing zijn de kinderen vaak meeverzekerd bij de ouders.

Zijn de kinderen niet bij de ouders meeverzekerd, dan kan na toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers het kind meeverzekerd worden met de verzekering van de pleegouders. Indien de pleegouders dit niet wensen, dan wordt het kind door de pleegzorgorganisatie aangemeld bij verzekeringsmaatschappij VGZ.

Aanvullende zorgverzekering voor pleegkinderen

Voor kinderen en jongeren met een voogdijmaatregel of een ondertoezichtstelling (OTS) kunt u via de jeugdbescherming of de pleegzorgorganisatie een aanvullende zorgverzekering afsluiten bij VGZ. VGZ heeft samen met Jeugdzorg Nederland speciaal voor deze groep een aanvullende verzekering ontwikkeld.

Bij een vrijwillige plaatsing zijn de ouders verantwoordelijk voor de aanvullende verzekering. Bij pleegoudervoogdij is de pleegoudervoogd verantwoordelijk voor de aanvullende verzekering.

Lees hier meer over de verzekering van kinderen vanaf achttien jaar.

Aansprakelijkheidsverzekering

Voor het afsluiten van een Aansprakelijkheids Verzekeringen Particulieren (AVP) voor een pleegkind zijn geen landelijke richtlijnen. Hierdoor kunnen de regels per gemeente verschillen. Als eerste wordt gekeken of een pleegkind meeverzekerd kan worden op de gezinspolis bij de (pleeg)ouders. Vraag uw pleegzorgbegeleider naar de mogelijkheden wanneer dit niet mogelijk is. Mogelijk kan een pleegkind worden meeverzekerd via een collectieve regeling.

Schade die door uw kinderen, en dus ook uw pleegkinderen, aan u wordt toegebracht, valt niet onder de dekking.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien