Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Wie doet wat?

Pleegouder bent u niet alleen. U krijgt ondersteuning van en volgt trainingen bij de pleegzorgorganisatie. Hier kunt u ook ervaringen uitwisselen met andere pleegouders. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen organiseert allerlei bijeenkomsten voor en door pleegouders. En er zijn vertrouwenspersonen die u kunt raadplegen.

Wat doet de pleegzorgorganisatie?

De pleegzorgorganisatie ondersteunt u bij de pleegzorg. U krijgt een pleegzorgwerker toegewezen die regelmatig langskomt om te bespreken hoe het gaat en om uw vragen te beantwoorden.

De pleegzorgwerker is uw aanspreekpunt voor opvoedvragen en allerlei praktische zaken. Hij of zij onderhoudt ook contact met het pleegkind en de ouders, met de jeugdbeschermer en andere instanties die mogelijk betrokken zijn.

Daarnaast organiseren pleegzorgorganisaties trainingen en bijeenkomsten, bijvoorbeeld over de zorg voor getraumatiseerde kinderen, pubers in de pleegzorg en rechten en plichten.

Alle pleegzorgorganisaties hebben een Pleegouderraad (POR), die de belangen van pleegouders van de betreffende organisatie behartigt. De meeste organisaties hebben ook een speciale vertrouwenspersoon voor pleegouders.

Pleegouders vertellen welke ondersteuning ze krijgen bij het pleegouderschap:

Steun van andere pleegouders

Veel pleegouders vinden het fijn om ervaringen uit te wisselen met andere pleegouders. Dat kan op allerlei manieren. U ontmoet bijvoorbeeld andere pleegouders bij trainingen en bijeenkomsten van de pleegzorgorganisatie.

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen organiseert koffieochtenden en ondersteunt lokale pleegoudernetwerken. En sommige organisaties faciliteren gesloten Facebook-groepen voor pleegouders.

Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP)

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen brengt kennis, ervaringen, expertise en inspiratie van en voor pleeggezinnen samen. Samen met de leden zet de vereniging zich in voor verbetering van de pleegzorg in Nederland.

De helpdesk van de NVP beantwoordt vragen over pleegzorg. Op de site staan themadossiers over allerlei onderwerpen. En de NVP organiseert ontmoetingen tussen pleeggezinnen.

Ondersteuning voor pleeggrootouders

Pleeggrootouders wordt u vaak door omstandigheden. Er leven bij pleeggrootouders daarom andere vragen. Speciaal voor grootouders die hun kleinkinderen opvoeden is er de Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN).

Lokale ondersteuning voor pleegouders

Pleegouders uit Groningen en Drenthe kunnen ook terecht bij stichting Pleegwijzer. Deze stichting organiseert koffieochtenden en beantwoordt vragen.

In Zeeland biedt Pleegoudersupport Zeeland ondersteuning voor en door pleegouders. Deze stichting organiseert ook contactgroepen voor eigen kinderen van pleegouders.

Vertrouwenspersoon voor pleegouders

Zijn er vragen of klachten waarmee u niet naar de pleegzorgorganisatie kunt of wilt? Dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is er voor iedereen die te maken heeft met jeugdhulp.

De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn onafhankelijk: ze werken niet bij een jeugdhulp- of pleegzorgorganisatie.

Voor vragen over pleegouderschap, kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen.


>> Deze financiële regelingen zijn er voor pleegouders.

>> Bekijk de veelgestelde vragen van pleegouders.

>> Checklist: Wat moet ik regelen en weten als ik een pleegkind krijg?

 

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.