Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties
Ga terug
4 april 2017

Pleegzorg begeleiden is een vak

Nieuwe methodiekhandleiding helpt pleegzorgbegeleiders vooruit te kijken.

Utrecht, 3 april 2017 – Om zich optimaal te ontwikkelen heeft een kind in een pleeggezin een veilige en stabiele plek nodig. Duidelijkheid over de toekomst en een goede samenwerking tussen alle belangrijke mensen om het kind heen is hiervoor noodzakelijk. Pleegzorgbegeleiders zijn de verbindende schakel tussen alle partijen en behartigen de belangen van het kind. Het is belangrijk dat zij daarbij vooruitkijken. De nieuwe, landelijke methodiek ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’, helpt hen daarbij. Bovendien zorgt de methodiek, bij breed landelijk gebruik, dat alle pleegzorgbegeleiders zo effectief én uniform mogelijk hun werk kunnen doen. ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’ is ontwikkeld door PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut, met financiering van Stichting Kinderpostzegels Nederland en in nauwe samenwerking met vier pleegzorgaanbieders: Jeugdhulp Friesland, Juzt, Lindenhout en Youké. De methodiek is te bestellen via de website van PI Research.

Stevige basis

In de methodiekhandleiding ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’ staat de begeleiding van het pleegkind, zijn ouder(s) en pleegouder(s) centraal. Pleegzorgbegeleiders krijgen concrete hulpmiddelen in handen waarmee de effectiviteit en de kwaliteit van de zorg aan pleegkinderen, hun ouder(s) en pleegouder(s) zullen verbeteren. De methodiek doorloopt daarbij de belangrijkste fasen van het pleegzorg-proces: vanaf het moment van uithuisplaatsing tot terugplaatsing naar huis of, bij langdurige pleegzorg, tot toewerken naar zelfstandigheid. De methodiek sluit aan bij wat we uit onderzoek weten over ‘wat werkt’ in de pleegzorg. De inhoud is zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande werkwijzen, technieken en hulpmiddelen en is bovendien gebaseerd op en in overeenstemming met bestaande landelijke kaders zoals de Jeugdwet, de Richtlijn Pleegzorg en de beroepscodes van beroepsverenigingen (JZW, NIP en NVO). ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’ omvat daarmee een compacte, maar stevige basis.

Bestellen

‘Pleegzorg begeleiden is een vak! De landelijke methodiekhandleiding pleegzorg voor professionals werkzaam binnen de pleegzorg’ kost 39,95 euro en is te bestellen via de website van PI Research.

Overige berichten

Supergewone mensen gezocht!