Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties
Stoppen

Ontdek de pleegouder in uzelf

Beantwoord de vragen en ontdek wat u voor een kind kunt betekenen.

Start
Vraag 1/10
De ideale pleegouder:
Is getrouwd en heeft kinderen.
Woont in een groot huis.
Is niet ouder dan 60 jaar.
Mag niet homo- of bisexueel zijn.
Is altijd thuis.
Biedt een stabiele leefomgeving.

De ideale pleegouder:

Rijk of arm, samenwonend of single, hetero of homo, het maakt niet uit. Wat telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kan bieden. De hele week of alleen in het weekend, dat kan ook. Ga verder met de test, om te ontdekken of een pleegkind bij u past.

Volgende vraag
Vraag 2/10
Waarom bent u geïnteresseerd in pleegzorg?
Ik wil graag kinderen helpen.
Een pleegkind past bij het beeld dat ik van een gezin heb.

Waarom bent u geïnteresseerd in pleegzorg?

Pleegkinderen kunnen door hun voorgeschiedenis lastig gedrag vertonen. Te rooskleurige verwachtingen leveren vaak teleurstellingen op. Pleegouder zijn betekent ervaring opdoen en zo verder groeien.

Volgende vraag
Vraag 3/10
Wat spreekt u het meest aan?
Een kind past zich aan de omstandigheden en de beschikbare ruimte aan.
Een kind heeft een eigen plek nodig, letterlijk en figuurlijk.

Wat spreekt u het meest aan?

Een kind heeft ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn. Het moet zich af en toe kunnen afzonderen. Dit geldt in nog sterkere mate voor pleegkinderen, die soms veel hebben meegemaakt.

Volgende vraag
Vraag 4/10
Welke stelling past het meest bij u?
Het is fijn als een kind dankbaar is, omdat hij of zij een plek heeft gevonden.
Pleegzorg is iets voor een ander doen, zonder dat u daar meteen iets voor terugkrijgt.

Welke stelling past het meest bij u?

Dankbaar zijn pleegkinderen meestal niet – evenmin als eigen kinderen als u die hebt. Maar het kan heel veel voldoening geven als u ziet dat een kind zich gaat ontwikkelen.

Volgende vraag
Vraag 5/10
Wat vindt u: Is pleegzorg in principe tijdelijk?
Mee eens. Bij voorkeur groeit een kind in het eigen gezin op. Indien mogelijk streeft u ernaar dat het kind weer terug kan.
Nee, er zijn ouders die nooit hun eigen kind zullen kunnen opvoeden. Die ouders hebben geen 'recht' meer op hun kind.

Wat vindt u: Is pleegzorg in principe tijdelijk?

Een pleegkind blijft altijd het kind van een ander. De band met de eigen ouders blijft bestaan. Er zijn kinderen die niet meer terug kunnen, maar als het kan gaan kinderen weer bij hun eigen ouders wonen, eventueel met extra hulp in de opvoeding.

Volgende vraag
Vraag 6/10
Een pleegkind houdt in principe altijd contact met zijn ouders, hoe kijkt u daar tegenaan?
Het lijkt me ingewikkeld om contact te onderhouden met de ouders van een pleegkind.
De ouders van een pleegkind zitten zelf vaak in moeilijke omstandigheden. Daar heb ik wel begrip voor.

Een pleegkind houdt in principe altijd contact met zijn ouders, hoe kijkt u daar tegenaan?

De ouders van een pleegkind spelen een grote rol in het leven van hun kind. Ook als er in het verleden grote moeilijkheden zijn geweest. Het is van groot belang dat pleegouders dat accepteren. Als een ander je ouders afwijst, ervaar je dat als een afwijzing van jezelf.

Volgende vraag
Vraag 7/10
Pleegkinderen hebben meestal al veel meegemaakt voordat ze bij pleegouders komen wonen, hoe kijkt u daar tegenaan?
Als zo’n kind eenmaal in een gezin komt waar regels zijn, zullen de problemen snel opgelost zijn.
De voorgeschiedenis zal invloed hebben op het gedrag van een pleegkind. Logisch dat de opvoeding soms veel vraagt.

Pleegkinderen hebben meestal al veel meegemaakt voordat ze bij pleegouders komen wonen, hoe kijkt u daar tegenaan?

Het is niet altijd gemakkelijk om een pleegkind te hebben. Daarom worden pleegouders begeleid bij de opvoeding.

Volgende vraag
Vraag 8/10
Stel, uw pleegzoon van 6 jaar heeft gedragsproblemen. De begeleider van pleegzorg vraagt u welke regels u stelt en wil daar met u over praten. Wat is uw reactie?
Dat lijkt me goed. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat het goed blijft gaan met het pleegkind.
Welke regels wij stellen is onze zaak, daar heeft pleegzorg niets mee te maken.

Stel, uw pleegzoon van 6 jaar heeft gedragsproblemen. De begeleider van pleegzorg vraagt u welke regels u stelt en wil daar met u over praten. Wat is uw reactie?

Als u een pleegkind in uw gezin krijgt, ontvangt u begeleiding bij de opvoeding. Er wordt van u verwacht dat u bereid bent tot gesprekken over de opvoeding en uw opvattingen daarover. De instelling voor pleegzorg is eindverantwoordelijk voor de plaatsing.

Volgende vraag
Vraag 9/10
Welke uitspraak kiest u?
In het begin moet u wat tijd steken in het pleegouderschap. Daarna is het heel gewoon.
U groeit als pleegouder. Gemakkelijk is het niet altijd, maar het pleegouderschap maakt u een rijker mens.

Welke uitspraak kiest u?

De ervaring leert dat het pleegouderschap niet altijd over rozen gaat, maar van mensen die al een tijdje pleegouder zijn, zult u horen dat ze het niet hadden willen missen.

Volgende vraag
Vraag 10/10
Welke uitspraak is volgens u het meest van toepassing?
In het begin moet u wat tijd steken in het pleegouderschap. Daarna is het heel gewoon.
U groeit als pleegouder. Gemakkelijk is het niet altijd, maar het pleegouderschap maakt u een rijker mens.
Pleegzorg brengt leven in de brouwerij
Pleegzorg is onmisbaar in het leven van sommige kinderen
Pleegzorg betekent investeren in je eigen persoonlijkheid
Pleegzorg biedt perspectief
Pleegzorg is onmisbaar in het leven van sommige ouders

Welke uitspraak is volgens u het meest van toepassing?

Wat pleegzorg voor iemand kan betekenen, verschilt van persoon tot persoon en per pleegzorgplaatsing.

Bekijk uw score
Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien.