Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Pleegzorg; het moet in je bloed zitten

Je wilt iets betekenen voor de maatschappij, voor de gemeenschap, voor kinderen. Pleegzorg is voor veel kinderen een (tijdelijke) oplossing wanneer het bij hen thuis om allerlei redenen niet gaat. Daniëlle en Frank zijn pleegouders van de 9-jarige Jort, maar dat niet alleen, ze hebben ook nog een jongerenopvang voor jongeren van 15 tot 28 jaar. Tijdens het gesprek aan tafel gaat het vooral over Jort.

Doorgeven van liefde en warmte

Is er verschil tussen pleegouder zijn van Jort en de begeleiders zijn van de oudere jongeren?
Op die vraag legt Frank uit dat er zeker een verschil is. ‘Jort was 4 weken oud toen hij in ons gezin kwam. Het was een bewuste keuze om voor pleegzorg te kiezen. Om langdurige zorg aan te gaan voor een kind. Dat is toch anders.’ Jort is ondertussen 9 jaar en de verstandhouding met zijn eigen moeder is goed.

Daniëlle: ‘We hebben begrip voor de moeilijke situatie waarin ze zat. Het was een onveilige situatie voor Jort destijds. Ik voelde haar worsteling, maar het is van beide kanten een kwestie van afstemmen.’ ‘Pleegzorg moet in je bloed zitten’, laten ze beide weten. Het gaat om het doorgeven van liefde en warmte, zo simpel is het. Want het is niet jouw kind, maar onder de streep maakt dat niet uit. Dit kind krijgt een kans en dat vinden ze alle moeite meer dan waard.

 

Kalm brein

Jort bleek hechtingsproblemen te hebben en dat voelde ondanks alle liefde die ze gaven toch als falen. Frank: ‘Je geeft alles. Je stelt je kwetsbaar op en dan is er toch iets mis, daar had ik het moeilijk mee. Wij constateerden de problemen en het consultatiebureau viel het ook op. We kregen hiervoor hulp en nu zijn we trots op Jort en het traject dat we samen doorlopen hebben.’ Ze volgden de training Zorgen voor Getraumatiseerde Kinderen en leerden ‘het lezen van een kind met een traumabril op’. Een kind kan immers niks aan die reactie doen. Daniëlle en Frank hebben geleerd verder te kijken en te reageren ‘met een kalm brein’. Dat komt hen ook van pas in het begeleiden van de jongeren.

 

Niks mis met pleegzorg

Tenslotte willen ze nog iets belangrijks kwijt. Daniëlle: ‘Er is niks mis met pleegzorg. Het kan voorkomen dat ouders niet voor hun kinderen kunnen zorgen. Het zou ‘normaler’ moeten zijn om pleegkind te zijn. Je zou er open en eerlijk over moeten kunnen praten. Zie de kansen en mogelijkheden van pleegzorg. Niet alleen voor de kinderen, ook voor de ouders en zeker voor mensen die over pleegzorg nadenken.’

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu maar ook die van de toekomst.

> > Lees meer interviews over pleegzorg

Actie 'Doneer je sporthek'