Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Lezen over pleegzorg

Er zijn veel boeken en tijdschriften over pleegzorg. Voor (pleeg)kinderen, pleegouders en andere geïnteresseerden. Heeft u leestips? Mail ons! Dan krijgt uw boek of magazine een plek in onze boekenkast.

Dit huis is een thuis – opgroeien in een multicultureel adoptie- of pleeggezin
Femmie Juffer, Linda Popma en Monique Steenstra; fotografie Lilian van Rooij

In Nederland zijn veel multiculturele adoptie- of pleeggezinnen. In zestien interviews worden in woord en beeld gekleurde jongeren geportretteerd die opgroeien in zo’n gezin. Ze hebben verschillende culturele achtergronden en landen van afkomst.

Saai is het nooit – Belevenissen van een pleegouder voor pubers (met praktische adviezen)
Ellen Feller, 2019

Dit boek geeft een kijkje achter de voordeur van een pleeggezin voor pubers. De auteur deelt boeiende, spannende en ontroerende momenten die zij in ruim twintig jaar als pleegouder heeft ervaren.

Weet ik veel, belevenissen van een pleegmoeder
Mirjam Oldenhave, 2019

Mirjam Oldenhave, auteur van de Mees Kees-serie, geeft in ‘Weet ik veel’ een eerlijk en openhartig inkijkje in de wereld van pleegouders en pleegkind. Samen met haar man Job ving ze 25 jaar lang pleegkinderen op via crisispleegzorg. In dit boek beschrijft ze hun ervaring met de zorg voor de negenjarige Esi, die oorspronkelijk uit Ghana komt. Herkenbare thema’s als wennen, regels, verhoudingen, onmacht en communicatie komen in korte verhalen helder en liefdevol aan bod.

Ik word wie ik ben
Ingeborg Jansen, 2019

De auteur vertelt het verhaal van een (onofficieel) pleegkind in de jaren ’70-’80.  Ik Word Wie Ik Ben is een indringend levensverhaal over de helende kracht van de waarheid die nodig is om je van je verleden los te maken. Het geeft een inkijk in het leven van een klein meisje wiens moeder borderline heeft. Ze neemt je mee haar wereld in; die van verlatingsangst en hunkering naar onvoorwaardelijke moederliefde.

Laat maar komen! Crisisopvang van pubers
Kim Postma | René Wokke, 2018

In dit boek hebben Kim Postma en René Wokke († 2018)  hun ervaringen met crisisopvang van pubers opgeschreven. Ruim tien jaar lang stelden zij hun woonschip Hendrik Jan in Amsterdam voor hen open. Het waren vaak levensbepalende ervaringen voor de jongeren, zoals ook blijkt uit hun eigen verhalen in het boek. Kim en René delen hun onzekerheden en ook hun onvermijdelijke fouten met de lezer. Maar tonen eveneens hun onvoorwaardelijke betrokkenheid bij het welzijn van de aan hun zorgen toevertrouwde kinderen.

Een (h)echte uitdaging
Inge Vandeweege, 2018

Pleegmoeder en blogster Inge Vandeweege deelt haar ervaringen en inzichten als pleegmoeder en combineert dit met talloze praktische tips over wat bij haar werkte in de omgang en opvoeding van een pleegkind met hechtingsproblemen en trauma.
Het boek is bedoeld voor pleegouders, maar iedereen die in contact komt met kinderen met ingewikkeld gedrag, kan iets leren uit het boek van Inge.

18×18, pleegkinderen op de drempel
Femmie Juffer, Lindy Popma, Monique Steenstra, 2016

Achttien pleegkinderen die op de drempel van volwassenheid staan delen hun ervaringen en opvattingen. Over hun jeugd, waarom ze in een pleeggezin terechtkwamen, de positieve dingen en de zaken die tegenvielen. Femmie Juffer schreef een inhoudelijk hoofdstuk over het belang van gehechtheid voor pleegkinderen, over hun identiteit en veerkracht. Joris Linssen schreef het voorwoord.

De competente pleegouder
Gerda Doeleman, 2018

De auteur is zelf pleegouder geweest en heeft nog steeds contact met andere ouders. Zij laat via dit boek een andere kant van het pleegouderschap zien. Namelijk om deskundig te worden door gebruik te maken van eigen ervaringen. Het gaat om het krachtiger worden van de ouders die een kind van een ander groot brengen.

Om een kind of Het veilige huis
Christianne Hupkens, 2018

Christianne Hupkens heeft zich met haar gezin ingezet als pleeggezin voor crisisopvang van jonge kinderen. Dit boek geeft een goed beeld van de pleegzorg, gezien vanuit het pleeggezin, en haar voorbeelden en tips uit de praktijk schetsen een levendig, inspirerend en vaak ontroerend beeld van wat het inhoudt om pleeggezin te zijn en wat er allemaal bij komt kijken. De lezer maakt kennis met Sabina, Amir, Kevin, Hannah, Jesse, Kaya, Fatima, Samantha en Jacco, Patricia en Danah.

Jij boft dat je mij hebt – Openhartige gesprekken over pleegzorg
Marga Baas en Anja Breijer, 2015

Bloemlezing van ervaringen van onder anderen pleegouders, pleegkinderen, een voogd en een kinderrechter. De auteurs willen vooroordelen en misverstanden over pleegzorg uit de weg ruimen en Nederlanders de ‘pleegouder in zichzelf’ laten ontdekken: er is namelijk dringend behoefte aan nieuwe pleegouders.

Oei, pleegmoeder. Pleegzorg in 30+1 gedichten
Fiet van Beek, 2016

Wist u dat dichters als Remco Campert, Inge Lievaart, Tjitske Jansen en P.A. de Génestet in een pleeggezin woonden? Of dat iemand als Nel Benschop pleegmoeder was? In de unieke dichtbundel ‘Oei, pleegmoeder. Pleegzorg in 30+1 gedichten’ zetten zij en andere dichters in rake bewoordingen neer waar deskundigen dikke boeken over hebben geschreven. De gedichten maken duidelijk hoe door de eeuwen heen tegen pleegzorg is aangekeken en wat het wonen in een pleeggezin met de betrokkenen doet.

Ik noem je bij je naam – Verhalen over opvoeden en loslaten door een pleegouder
Gerda Kruiger, 2013

Gerda Kruiger is al jaren pleegmoeder. Haar columns geven een openhartige inkijk in de praktijk waar alle (pleeg)ouders mee te maken hebben. Ze beschrijft de dagelijkse problemen, de valkuilen, maar ook de charme van het opvoeden van kinderen.

Pleegkinderen – Opvoeding, begeleiding en zorg
Anne Maaskant en Anouk Reinders, 2013

In het boek maken voorbeelden, tips en adviezen vanuit de dagelijkse praktijk duidelijk hoe (aanstaande) pleegouders, hulpverleners en leerkrachten met pleegkinderen kunnen omgaan. Anne en Anouk beantwoorden vragen als: met welke problemen krijgen pleegkinderen en hun pleegouders vaak te maken? Wat betekent het voor de ouders bij wie een kind uit huis geplaatst is? En wat betekent het voor het kind?

In huis en hart, interviews met pleegouders
Tim de Jong, 2011

Interviews met pleegouders over alle aspecten van het pleegouderschap, met persoonlijke verhalen over de leuke en lastige kanten van pleegzorg, de dilemma’s, de teleurstellingen en de successen.

Een blauwe plek op je ziel
Frieda Flens-Meijer, 2010

Frida Flens-Meijer schreef een dagboek voor haar pleegdochter als herinnering aan haar eerste levensjaren. Het dagboek is verweven in dit boek, dat een realistisch beeld geeft van de pleegzorgpraktijk. De pleegdochter is inmiddels door het pleeggezin geadopteerd.

Pleegouderschap in de praktijk – Werkboek voor de pleegouder
Gerda Doelman, 2009

Een pleegouder is in de eerste plaats een ouder-opvoeder, geen hulpverlener. Toch kunnen zich situaties voordoen, waarin je meer moet doen dan ‘gewoon opvoeden’. Dit boek gaat in op de vele kanten van het pleegouderschap.

Crisiskinderen, dagboek van een opvangmoeder
Roos Haasse, 2008

Roos Haasse werd als baby pleegkind en besloot toen ze volwassen was om zelf pleegmoeder te worden. Samen met haar man ving ze meer dan 100 kinderen op die om allerlei redenen uit huis werden geplaatst. Ze schrijft vanuit de praktijk en met grote liefde over de kinderen.

Paraplu voor Pleegouders in de juridische praktijk
Mariska Kramer, Herziene druk 2016

Juridische facetten van pleegzorg, uitgelegd in begrijpelijke taal en voorzien van praktijkvoorbeelden.

Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind
P.M. van den Bergh & A.M. Weterings, 2007

Dit boek biedt de wetenschappelijke onderbouwing van de ‘Beleidsvisie Kind in de pleegzorg’. Vanuit het perspectief van de hechtingstheorie worden het belang van het kind in de jeugdzorg, de ontwikkeling van pleegkinderen en de betekenis van ouders en oudercontacten uitgewerkt. Het boek eindigt met overwegingen voor hulpverleningsbeleid in de jeugd- en pleegzorg.

(Pleeg) kinderen en vreemd gedrag!?
Martine F. Delfos (red.), Nelleke Visscher, 2001

De schrijvers vroegen vooraanstaande Nederlandse deskundigen hun licht te laten schijnen op verschillende gedragsproblemen. Angst, loyaliteit, adoptie, afstemmingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, depressie, pesten, autisme en sociale onhandigheid worden beschreven en in de context geplaatst van het pleegkind.

Tijdschriften over pleegzorg

BIJ ONS (voorheen Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg) was een onafhankelijk tijdschrift voor (potentiële) pleeggezinnen en gezinshuizen.

Op de site staan de zeven online edities van BIJ ONS en in de kennisbank staat het archief van artikelen, thema’s, columns en portretten.

WAT?! was een online magazine voor jongeren met een ander thuis die bij familie, bekenden of in een pleeggezin wonen. WAT?! is ook voor de eigen kinderen van pleegouders. WAT?! verschijnt nu nog twee keer per jaar digitaal via Facebook.


>> Lees meer over ervaringen in de pleegzorg in de interviews met pleegouders.

>> Er is ook veel vakliteratuur over pleegzorg verschenen.

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien