Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Lezen over pleegzorg

Er zijn veel boeken en tijdschriften over pleegzorg. Voor (pleeg)kinderen, pleegouders en andere geïnteresseerden. Heeft u leestips? Mail ons! Dan krijgt uw boek of magazine een plek in onze boekenkast.

Tijdschriften over pleegzorg

BIJ ONS (voorheen Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg) is een onafhankelijk tijdschrift voor (potentiële) pleeggezinnen en gezinshuizen.

BIJ ONS informeert aanstaande pleegouders en gezinshuisouders om tot een goed besluit te komen. Daarnaast biedt het tijdschrift ondersteuning en deskundigheidsbevordering aan pleegouders en gezinshuisouders. BIJ ONS verschijnt vier keer per jaar op papier en twee keer online.

Nu: gratis kennismakingsabonnement BIJ ONS

Boeken voor pleegkinderen

Je bent mijn moeder niet!
Anja Bout-Monteau 2017

Over een meisje van 14 dat vanaf haar 9e in een pleeggezin woont. Ze heeft het daar goed naar haar zin maar gaat bij haar biologische, minderbegaafde moeder logeren om erachter te komen of ze weer permanent bij haar kan gaan wonen.
Biblion schrijft in een recensie:  Een boek vol spanning en confrontatie. Het schetst een realistisch en schrijnend beeld van een minderbegaafde moeder, die niet in staat is om als moeder voor haar dochter te zorgen, met alle gevolgen van dien.

Je hoeft niet te kiezen
Nieske Selles-ten Brinke, 2015

Dit prentenpraatboek vertelt het verhaal van Lieke, die nog niet zo lang in een pleeggezin woont. Het boek geeft jonge kinderen inzicht in het leven van pleegkinderen en hun zoektocht naar identiteit en loyaliteit: wie ben ik en waar hoor ik? De praatplaten met open vragen helpen pleegouders, leerkrachten of anderen om hierover te praten met het kind.
Voor kinderen tussen de 4 en 7 jaar.

Hier woon ik
Nieske Selles-ten Brinke, 2016

Een samenleesboek over pleegzorg, waarin de persoonlijke belevingen van pleegkinderen centraal staan. Het boek helpt kinderen te praten over pleegzorg; over gevoelens die daarbij horen als onzekerheid, verdriet, opluchting, blijdschap, twijfel, spanning en het verlangen naar een thuis.

Voor kinderen vanaf 7 jaar.

Het meisje met het omgekeerde magneetje
Pleegmoeders Linda en Cornelie

Dit prentenboekje maakt het onderwerp hechting bespreekbaar voor jonge (pleeg)kinderen. Het boek is niet meer gedrukt verkrijgbaar, maar wel gratis te downloaden.

Hoe Lizzy over hechting leerde – Een voorlichtingsboekje voor kinderen over hechting
Monique Scheres, 2017

In gesprek gaan met kinderen over hechting is niet altijd gemakkelijk. Dit is een boekje voor hulpverleners om samen met het kind te lezen of voor te lezen. In het verhaal komt Lizzy het lieveheersbeestje andere diertjes tegen in het bos, die allemaal op een andere manier gehecht zijn aan hun ouder.

Boeken voor en over volwassen voormalig pleegkinderen

Een (h)echte uitdaging
Inge Vandeweege, 2018

Pleegmoeder en blogster Inge Vandeweege deelt haar ervaringen en inzichten als pleegmoeder en combineert dit met talloze praktische tips over wat bij haar werkte in de omgang en opvoeding van een pleegkind met hechtingsproblemen en trauma.
Het boek is bedoeld voor pleegouders, maar iedereen die in contact komt met kinderen met ingewikkeld gedrag, kan iets leren uit het boek van Inge.

18×18, pleegkinderen op de drempel
Femmie Juffer, Lindy Popma, Monique Steenstra, 2016

Achttien pleegkinderen die op de drempel van volwassenheid staan delen hun ervaringen en opvattingen. Over hun jeugd, waarom ze in een pleeggezin terechtkwamen, de positieve dingen en de zaken die tegenvielen. Femmie Juffer schreef een inhoudelijk hoofdstuk over het belang van gehechtheid voor pleegkinderen, over hun identiteit en veerkracht. Joris Linssen schreef het voorwoord.

De cirkel van verbinding
Renée Wolfs, 2014

Pleeg- en adoptiekinderen raken in hun jeugd het (dagelijkse) contact met de biologische ouders vaak kwijt. In de volwassenheid hebben velen de behoefte om terug te vinden wat ze kwijtraakten. Wolfs introduceert ‘De Cirkel van Verbinding’, een rouwmodel waarmee pleegkinderen hun verliesgevoelens zelf ter hand kunnen nemen.

Boeken voor (potentiële) pleegouders, docenten en andere geïnteresseerden

Jij boft dat je mij hebt – Openhartige gesprekken over pleegzorg
Marga Baas en Anja Breijer, 2015

Bloemlezing van ervaringen van onder anderen pleegouders, pleegkinderen, een voogd en een kinderrechter. De auteurs willen vooroordelen en misverstanden over pleegzorg uit de weg ruimen en Nederlanders de ‘pleegouder in zichzelf’ laten ontdekken: er is namelijk dringend behoefte aan nieuwe pleegouders.

Oei, pleegmoeder. Pleegzorg in 30+1 gedichten
Fiet van Beek, 2016

Wist u dat dichters als Remco Campert, Inge Lievaart, Tjitske Jansen en P.A. de Génestet in een pleeggezin woonden? Of dat iemand als Nel Benschop pleegmoeder was? In de unieke dichtbundel ‘Oei, pleegmoeder. Pleegzorg in 30+1 gedichten’ zetten zij en andere dichters in rake bewoordingen neer waar deskundigen dikke boeken over hebben geschreven. De gedichten maken duidelijk hoe door de eeuwen heen tegen pleegzorg is aangekeken en wat het wonen in een pleeggezin met de betrokkenen doet.

Ik noem je bij je naam – Verhalen over opvoeden en loslaten door een pleegouder
Gerda Kruiger, 2013

Gerda Kruiger is al jaren pleegmoeder. Haar columns geven een openhartige inkijk in de praktijk waar alle (pleeg)ouders mee te maken hebben. Ze beschrijft de dagelijkse problemen, de valkuilen, maar ook de charme van het opvoeden van kinderen.

Pleegkinderen – Opvoeding, begeleiding en zorg
Anne Maaskant en Anouk Reinders, 2013

In het boek maken voorbeelden, tips en adviezen vanuit de dagelijkse praktijk duidelijk hoe (aanstaande) pleegouders, hulpverleners en leerkrachten met pleegkinderen kunnen omgaan. Anne en Anouk beantwoorden vragen als: met welke problemen krijgen pleegkinderen en hun pleegouders vaak te maken? Wat betekent het voor de ouders bij wie een kind uit huis geplaatst is? En wat betekent het voor het kind?

In huis en hart, interviews met pleegouders
Tim de Jong, 2011

Interviews met pleegouders over alle aspecten van het pleegouderschap, met persoonlijke verhalen over de leuke en lastige kanten van pleegzorg, de dilemma’s, de teleurstellingen en de successen.

Een blauwe plek op je ziel
Frieda Flens-Meijer, 2010

Frida Flens-Meijer schreef een dagboek voor haar pleegdochter als herinnering aan haar eerste levensjaren. Het dagboek is verweven in dit boek, dat een realistisch beeld geeft van de pleegzorgpraktijk. De pleegdochter is inmiddels door het pleeggezin geadopteerd.

Pleegouderschap in de praktijk – Werkboek voor de pleegouder
Gerda Doelman, 2009

Een pleegouder is in de eerste plaats een ouder-opvoeder, geen hulpverlener. Toch kunnen zich situaties voordoen, waarin je meer moet doen dan ‘gewoon opvoeden’. Dit boek gaat in op de vele kanten van het pleegouderschap.

Crisiskinderen, dagboek van een opvangmoeder
Roos Haasse, 2008

Roos Haasse werd als baby pleegkind en besloot toen ze volwassen was om zelf pleegmoeder te worden. Samen met haar man ving ze meer dan 100 kinderen op die om allerlei redenen uit huis werden geplaatst. Ze schrijft vanuit de praktijk en met grote liefde over de kinderen.

Paraplu voor Pleegouders in de juridische praktijk
Mariska Kramer, Herziene druk 2016

Juridische facetten van pleegzorg, uitgelegd in begrijpelijke taal en voorzien van praktijkvoorbeelden.

Pleegzorg, jeugdzorg voor het kind
2007, P.M. van den Bergh & A.M. Weterings

Dit boek biedt de wetenschappelijke onderbouwing van de ‘Beleidsvisie Kind in de pleegzorg’. Vanuit het perspectief van de hechtingstheorie worden het belang van het kind in de jeugdzorg, de ontwikkeling van pleegkinderen en de betekenis van ouders en oudercontacten uitgewerkt. Het boek eindigt met overwegingen voor hulpverleningsbeleid in de jeugd- en pleegzorg.

(Pleeg) kinderen en vreemd gedrag!?

Martine F. Delfos (red.), Nelleke Visscher, 2001
De schrijvers vroegen vooraanstaande Nederlandse deskundigen hun licht te laten schijnen op verschillende gedragsproblemen. Angst, loyaliteit, adoptie, afstemmingsonrust, gehechtheid, rouwen, seksueel misbruik, ADHD, borderline, depressie, pesten, autisme en sociale onhandigheid worden beschreven en in de context geplaatst van het pleegkind.


>> Lees meer over ervaringen in de pleegzorg in de interviews met pleegouders.

>> Er is ook veel vakliteratuur over pleegzorg verschenen.

 

Supergewone mensen gezocht!