Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Pleegzorg in de Jeugdwet

Vanuit de Jeugdwet regelen gemeenten hulp en ondersteuning voor kinderen tot 18 jaar.

In de Jeugdwet staat onder anderen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de beslissing of jeugdhulp nodig is en of pleegzorg de beste oplossing is. Ook staat er dat een kind dat uit huis geplaatst wordt, indien mogelijk, bij een pleegouder of in een gezinshuis geplaatst moet worden.

Indien de gemeente voor een kind pleegzorg wil inzetten, dan zoekt de pleegzorgorganisatie een geschikt pleeggezin voor het kind, bij voorkeur in de eigen woonplaats.

Wat zegt de Jeugdwet over pleegzorg?

Pleegzorg valt onder de Jeugdwet. In de Jeugdwet staat bijvoorbeeld welke eisen er worden gesteld aan pleegouders, aan het pleegcontract, aan de vergoeding en aan het informeren van ouders.

Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven, tenzij het pleegkind heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg. Daarover hebben Jeugdzorg Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken gemaakt. Ondertussen bereidt het ministerie een wetswijziging voor, waardoor ook in de Jeugdwet komt te staan dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt geboden.

Meer lezen over pleegzorg in de Jeugdwet

De overheid heeft voor gemeenten een brochure gemaakt over een pleegzorg als bijzondere vorm van jeugdhulp. In deze brochure staat onder meer informatie over de wet- en regelgeving en alle artikelen in de Jeugdwet die betrekking hebben op pleegzorg.

Op wetten.overheid.nl kunt u de gehele wettekst van de Jeugdwet lezen. Als u zoekt op ‘Pleegzorg’ ziet u alle wetsartikelen waarin pleegzorg genoemd wordt.


>>Heeft u vragen over rechten en plichten in de pleegzorg? Neem dan contact met op met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

>> Meer weten over regelingen voor pleegouders, zoals de pleegvergoeding of voorzieningen voor pleegouders? Kijk bij financiële regelingen.

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien