Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Soorten pleegzorg

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: voor korte of voor langere tijd, zeven dagen per week of een dag(deel) per week, voor weekenden en vakanties of tijdens crisissituaties. Welke vorm van pleegzorg ingezet wordt, is afhankelijk van de situatie waarin het kind en het gezin zich bevinden.

Pleegouders kunnen zelf kiezen voor welke vorm(en) zij beschikbaar willen zijn. De pleegzorgorganisatie zoekt een vorm die het beste is voor het kind.

Kortdurende pleegzorg

Bij kortdurende pleegzorg woont een kind voor kortere tijd, tot ongeveer een jaar, bij een pleeggezin. Het kind kan daarna bijvoorbeeld weer naar huis, omdat de situatie thuis is verbeterd. Of omdat het kind op zichzelf gaat wonen.

Kortdurende pleegzorg kan ook starten vanuit crisisopvang. Bij crisisopvang is de situatie thuis zo ernstig dat een kind acuut weg moet, bijvoorbeeld voor zijn eigen veiligheid. Ook dan willen we het liefst dat een kind meteen naar een gezin gaat. In de tussentijd bekijkt de pleegzorgorganisatie wat de beste oplossing is. Soms kan een kind na de crisis weer naar huis, soms blijft het kind voor langere tijd in een pleeggezin wonen.

Langdurige pleegzorg

Soms wordt duidelijk dat de ouders niet meer voor hun kind kunnen zorgen. Dan blijft het kind bij een pleeggezin wonen, vaak totdat hij volwassen is. Dat noemen we langdurige pleegzorg.

Lees meer over langdurige pleegzorg in onderstaande brochure:

Deeltijdpleegzorg

Deeltijdpleegzorg betekent dat een kind een aantal dagdelen of dagen opgevangen wordt door pleegouders.

Bij deeltijdpleegzorg zijn verschillende variaties mogelijk, soms ook in combinatie, zoals:

  • een aantal uren of dagdelen per week;
  • meerdere dagen per week;
  • een of meer weekeinden per maand;
  • (delen van) vakanties.

Deeltijdpleegzorg wordt bijvoorbeeld ingezet om ouders te ontlasten en zo problemen of uithuisplaatsing te voorkomen. Ook kinderen die uit huis geplaatst zijn en in een leefgroep wonen, vinden het vaak fijn om regelmatig in een gezin te verblijven.

Lees meer over deeltijd pleegzorg in onderstaande brochure:

 

Netwerkpleegzorg

Als een kind door familie, vrienden, buren of andere bekenden opgevangen wordt, noemen we dat netwerkpleegzorg. Dit kan lang- en kortdurend zijn, tijdens weekenden en vakanties of tijdens crisissituaties.


>> Weten hoe u pleegouder kunt worden?  Zo wordt u pleegouder.

 

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien