Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Veelgestelde vragen

Ik zorg voor een kind van familie of bekenden. Kan ik officieel pleegouder worden?

Ja, dit kan in veel gevallen. We noemen dit netwerkpleegzorg. U regelt de zorg dan officieel en maakt afspraken over bijvoorbeeld opvoeding en financiën. De gemeente bepaalt of u in aanmerking komt voor netwerkpleegzorg. Daarna doorloopt u een procedure bij de pleegzorgorganisatie in uw regio. Lees meer over zorgen voor een kind van familie of bekenden.

Welke eisen worden er aan pleegouders gesteld?

Een pleegouder dient aan verschillende eisen te voldoen. U dient bijvoorbeeld minimaal 21 jaar te zijn. De instelling voor pleegzorg vraagt – na uw toestemming – voor u een verklaring van geen bezwaar aan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daarnaast kan een medische verklaring onderdeel uitmaken van de aanmeldingsprocedure. Tot slot dient uw leefsituatie stabiel te zijn. Wat betreft de samenstelling van uw gezin zijn er geen voorwaarden. U kunt gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Het is belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Lees meer over de eisen die gesteld worden voor het pleegouderschap.

Wij zijn een homopaar. Kunnen wij pleegouders worden?

Als u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden en u voldoet aan de eisen die aan pleegouders worden gesteld, dan kunt u pleegouder worden. Uw seksuele geaardheid speelt daarbij geen rol. Lees meer over de criteria en de stappen die u doorloopt om pleegouder te kunnen worden.

Kan ik als alleenstaande pleegouder worden?

Ook een alleenstaande kan pleegouder kan worden. Er zijn vele vormen van pleegzorg. Welke vorm het beste bij uw situatie past, bepaalt u – in overleg met de begeleider(s) – tijdens het voorbereidings- en selectieprogramma.

Is er een maximumleeftijd voor pleegouders?

Er is geen formele maximumleeftijd. Het verschilt per vorm van pleegzorg hoe belangrijk de leeftijd van een pleegouder is. Bij deeltijdpleegzorg en crisisopvang is de leeftijd van pleegouders bijvoorbeeld minder belangrijk dan bij langdurende pleegzorg. Bij een langdurende plaatsing van kinderen jonger dan 4 jaar is de leeftijd voor pleegouders wel een belangrijke factor. Daarbij hanteren we de volgende vuistregel: pleegouders mogen maximaal 45 jaar oud zijn, en er mag maximaal 40 jaar leeftijdsverschil zijn tussen pleegouder en pleegkind. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen, als de situatie daarom vraagt.

Mijn partner en ik werken allebei en zijn dus niet vaak thuis. Kunnen wij pleegouder worden?

Of het mogelijk is werk en pleegzorg te combineren hangt af van de vorm van pleegzorg waarvoor u kiest. Bij weekend- en vakantieopvang is het meestal geen probleem dat beide pleegouders  werken. Bij schoolgaande kinderen is het mogelijk te werken tijdens schooltijden. In sommige gevallen is bij een langdurende plaatsing kinderopvang beperkt mogelijk.

Ik woon net over de grens met België / Duitsland. Kan ik pleegouder worden?

Als u niet in Nederland woont – zelfs al is het nét  over de grens – kunt u helaas geen pleegouder worden bij een Nederlandse pleegzorgorganisatie. Dat heeft met de wetgeving te maken, waar pleegzorg onder valt. Hierdoor kunnen de juridische en financiële zaken niet (goed) geregeld worden als u in het buitenland woont. U kunt zich natuurlijk wel aanmelden bij een pleegzorgorganisatie in het land waar u woont.

Moet een pleegkind een eigen kamertje hebben?

Een aparte slaapkamer is op zich geen absolute noodzaak. Maar een kind heeft ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn en om zich af en toe te kunnen afzonderen. Dat geldt nog sterker bij pleegkinderen die veel hebben meegemaakt. Daarom hebben we een voorkeur voor pleegouders die een pleegkind een eigen kamer kunnen bieden.

Wat is het verschil tussen pleegzorg en adoptie?

Pleegzorg is in principe tijdelijk, het doel is dat kinderen weer bij hun ouder(s) gaan wonen. Kinderen blijven, indien mogelijk, contact houden met hun ouders, ook als zij in een pleeggezin wonen. Een pleegkind kan enkele dagen tot jaren in een pleeggezin verblijven, een adoptiekind blijft altijd deel uitmaken van het adoptiegezin.

Bij adoptie wordt het kind juridisch een eigen kind van de adoptieouders. Het krijgt bijvoorbeeld ook de achternaam van de adoptieouders. Een pleegkind houdt de achternaam van de ouders. Belangrijke beslissingen worden, indien mogelijk, in overleg met de ouders, of met jeugdbescherming, genomen. Lees in deze brochure alles over het verschil tussen pleegzorg en adoptie.

Ik heb het financieel niet breed. Kan ik wel pleegouder worden?

De pleegvergoeding voorziet in de kosten die u maakt voor uw pleegkind. Denk aan kosten voor eten en drinken, kleding, verzorging, sport, zakgeld, vakantie en kleine schoolspullen. Lees hierover meer bij financiën en regelingen. Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen staat een overzicht van fondsen en instanties waar u terecht kunt voor extra financiële ondersteuning.

Kunnen we een zorgboerderij of gezinshuis beginnen via pleegzorg?

Zorgboerderijen zijn in opkomst in ons land, maar het is nog heel wisselend hoe een en ander geregeld wordt. In veel regio’s zijn er gezinshuizen. Of er behoefte is aan een zorgboerderij, kunt u navragen bij de pleegzorgorganisatie in uw regio. Informatie over gezinshuizen staat op Gezinshuis.com

 

Staat uw vraag hier niet bij? Kijk dan bij alle veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien