Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Wanneer ben ik geschikt als pleegouder?

Alle pleegzorgorganisaties in Nederland beoordelen aspirant-pleegouders onder andere aan de hand van de volgende zes criteria.

U biedt een kind een stabiele en veilige omgeving

Een uithuisplaatsing is voor ieder kind ingrijpend. Daarnaast hebben pleegkinderen vaak spanningen of nare situaties meegemaakt en zijn ze opvoedkundig tekortgekomen. Het is daarom belangrijk dat u een stabiele en veilige leefomgeving kunt bieden, zodat het kind zich zo veilig en beschermd mogelijk voelt.

U voedt een kind op zonder hem of haar pijn te doen

Het is van wezenlijk belang dat u geen lichamelijk of geestelijk geweld gebruikt. U geeft het kind aandacht en liefde en helpt zo het kind zijn gedrag te veranderen. Pleegkinderen hebben vaak door toedoen van volwassenen schade opgelopen. Het is ontzettend belangrijk om deze cirkel te doorbreken en zo te zorgen dat pleegkinderen (weer) vertrouwen in volwassenen krijgen en leren om conflicten zonder verbaal en lichamelijk geweld op te lossen.

U helpt een kind een positieve kijk op zichzelf te ontwikkelen

Kinderen die niet meer thuis kunnen wonen, gaan zichzelf vragen stellen. Wie ben ik eigenlijk? Bij wie hoor ik thuis? Ze ervaren gevoelens van verlies en rouw. Ook geven kinderen vaak zichzelf de schuld van de problemen in hun gezin of van de uithuisplaatsing.
U moet hier goed mee om kunnen gaan en het kind kunnen helpen zich goed te voelen over zichzelf. De pleegzorgorganisatie helpt u hiermee door het bieden van trainingen en begeleiding.

U bent open, positief en duidelijk in contact met anderen

Als pleegouder onderhoudt u contact met ouders, familie, leerkrachten en andere personen in de omgeving van het pleegkind. Soms zijn dit mensen die door hun levenservaring, cultuur of waarden en normen een andere kijk op zaken hebben dan uzelf. Het is belangrijk dat u hier goed mee kunt omgaan.

U werkt goed samen en kunt het ouderschap delen

Als pleegouder deelt u de opvoeding vaak met de ouders en familie. Ook deelt u de zorg en de planning rondom kinderen met de pleegzorgorganisatie en soms met de jeugdbeschermer. Voor het kind is het belangrijk dat u goed met alle partijen weet samen te werken.

  • Lees het interview met Marit, moeder van drie kinderen die in een pleeggezin wonen. Ze vertelt hoe belangrijk het is dat de band met pleegouders goed is en geeft acht tips voor een goede samenwerking.

U kunt goed inschatten welke uitwerking het pleegouderschap op uw eigen situatie heeft

Zorgen voor een pleegkind heeft invloed op ieder lid van uw gezin. Er is bijvoorbeeld minder aandacht voor uw kinderen, er is minder ruimte in huis, en het heeft invloed op uw financiën. U kunt vooraf goed inschatten wat de gevolgen voor u en uw gezinsleden zijn en aangeven hoe u daarmee omgaat.


>> Voldoet u aan deze criteria? Ontdek dan de pleegouder in uzelf!

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien