Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Wat is pleegzorg?

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of voor langere tijd.

Wanneer wordt pleegzorg ingezet?

Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Werkt dat niet voldoende en is de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in het geding, dan kan besloten worden dat het kind – tijdelijk – ergens anders gaat wonen.

Pleegzorg kan om veel verschillende redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding (tijdelijk) niet (meer) aan kunnen. Het is dan voor het kind – en vaak ook voor de ouders – beter als het kind tijdelijk in een ander gezin woont, of af en toe bij een ander gezin logeert.

Bij voorkeur pleegzorg

We willen in Nederland het liefst dat alle kinderen opgroeien in een omgeving die zoveel mogelijk op een natuurlijke gezinssituatie lijkt. Dat staat in de Jeugdwet.

Daarom wordt – als een kind niet meer thuis kan wonen – bijna altijd eerst gezocht naar een pleeggezin. Een andere vorm van opvang voor kinderen is bijvoorbeeld opvang in een leefgroep. In een leefgroep wonen vaak meerdere kinderen en werken verschillende hulpverleners.

Wie beslist dat pleegzorg ingezet wordt?

Ouders kunnen zelf, in overleg met de hulpverlening, voor pleegzorg kiezen. Zo worden de ouders tijdelijk ontlast, en heeft het kind een rustige en veilige plek om te wonen en op te groeien. Soms bepaalt de kinderrechter dat een kind naar een pleeggezin moet.

In welk pleeggezin wordt een kind geplaatst?

Als een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen, dan zoekt de pleegzorgorganisatie naar een passend pleeggezin. Het zoeken naar het meest passende gezin is een zorgvuldig proces, waarin de belangen van het kind centraal staan.

In eerste instantie kijken medewerkers van de pleegzorgorganisatie of het kind bij familie of bekenden kan wonen. Opvang bij familie of bekenden noemen we netwerkpleegzorg. Is netwerkpleegzorg niet mogelijk, dan zoekt de organisatie een passend pleeggezin uit haar bestand.

In iedere regio in Nederland is een pleegzorgorganisatie. De pleegzorgorganisatie is verantwoordelijk voor het werven van pleegouders, het zoeken naar geschikte pleegouders voor een kind en de begeleiding van het kind, de pleegouders en de ouders.

Wat is het doel van pleegzorg?

Een kind een plek bieden om veilig op te groeien, dat is het doel van pleegzorg. Uitgangspunt is dat de ouders uiteindelijk zelf de opvoeding weer op zich nemen. Is dat niet mogelijk, dan blijft het kind voor langere tijd bij de pleegouders, soms totdat het kind volwassen is.

De relatie met de ouders is en blijft voor pleegkinderen belangrijk. Het kind blijft de ouders, indien mogelijk, regelmatig zien.


>> Er zijn verschillende vormen van pleegzorg.

>> Pleegouders vertellen waarom het zo belangrijk is om aandacht te hebben voor de rol van de ouders van het pleegkind:

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien