Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Zorgen voor een kind van familie of bekenden

Voor een kind is het vaak fijn om in een vertrouwde omgeving te zijn als thuis wonen (even) niet meer kan. Bijvoorbeeld bij opa en oma, een tante of ouders van een vriendje of vriendinnetje.

Vaak regelen mensen dat onderling en meestal gaat dat goed. Toch kunnen er meningsverschillen ontstaan tussen degenen die het kind opvangen en de ouders van het kind, bijvoorbeeld over de opvoeding of de financiën. Het kan voor alle betrokkenen beter zijn om de opvang officieel te regelen.

Officiële opvang door familie of bekenden van het kind (het netwerk) noemen we netwerkpleegzorg.

Welke afspraken worden gemaakt?

Bij netwerkpleegzorg worden afspraken gemaakt tussen de pleegouders, ouders en/of andere familieleden en de pleegzorgorganisatie. Bijvoorbeeld over de pleegzorgvorm, het contact tussen het kind en de ouders en over de opvoeding. De afspraken worden vastgelegd in een pleegcontract.

De pleegouders en ouders krijgen begeleiding van de pleegzorgorganisatie en de pleegouder ontvangt een financiële vergoeding.

Hoe word ik pleegouder van een kind dat ik ken?

Zorgt u voor een kind dat u kent? Bijvoorbeeld voor uw kleinkind, uw nichtje of uw buurjongen? En wilt u de zorg graag officieel regelen? Neem dan contact op met uw gemeente. De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor netwerkpleegzorg.

Keurt de gemeente uw verzoek goed? Dan kunt u contact opnemen met de pleegzorgorganisatie in uw regio.

De pleegzorgorganisatie vraagt u eerst om een machtigingsformulier in te vullen, zodat de Raad voor de Kinderbescherming informatie kan inwinnen over uzelf en uw huisgenoten ouder dan 12 jaar. De Raad controleert of u, of een van uw gezinsleden, een strafblad heeft. Mensen die veroordeeld zijn voor een geweldsmisdrijf of een zedendelict mogen geen pleegouder worden.

Ook een medische verklaring kan onderdeel uit maken van de procedure.

Woont het kind al bij u? Dan kan er een voorlopig pleegcontract worden opgesteld. U ontvangt dan een pleegvergoeding vanaf de datum waarop u het pleegcontract heeft getekend.

Een medewerker van de pleegzorgorganisatie komt bij u thuis om kennis te maken en een aantal dingen te bespreken. Zo krijgt u een reëel beeld van wat pleegzorg inhoudt en wat de pleegzorgorganisatie voor u kan betekenen. En de pleegzorgorganisatie krijgt een beeld van uw situatie.

Vervolgens beslist de pleegzorgorganisatie of u officieel pleegouder kan worden. In dat geval wordt het voorlopige pleegcontract omgezet in een definitief contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Wanneer is officiële netwerkpleegzorg niet mogelijk?

Woont de ouder van het kind waar u voor zorgt bij u in huis? Of is de ouder op uw woonadres ingeschreven? Dan is het niet mogelijk om officieel netwerkpleegouder te worden.
Dit is bijvoorbeeld het geval als u grootouder bent en voor uw kleinkind zorgt, en de moeder of vader van het kind ook bij u in huis woont of op uw adres ingeschreven staat.


Lees meer over langdurige pleegzorg in onderstaande brochure:

 

>Weten hoe u pleegouder wordt van een kind dat u nog niet kent? Of hoe het voorbereidingstraject voor pleegouders verloopt? Kijk dan bij Zo wordt u pleegouder.

>Zorgt u voor uw kleinkind?
De Stichting Belangenbehartiging Pleeggrootouders Nederland (SBPN) informeert grootouders die hun kleinkinderen opvoeden.

>> Lees het interview met pleeggrootouders Corry en Ben, die voor hun kleindochter Dorien zorgen.

>> Bekijk het filmpje van Roel (12) die vertelt waarom hij bij zijn opa en oma woont.

>> Checklist: Wat moet ik regelen en weten als ik een pleegkind krijg?

 

 

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien