Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Privacy statement

Op deze pagina kunt u lezen hoe Pleegzorg Nederland omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Rechten over hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan, kunnen worden ontleend aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 geldt.

Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezichthouder op deze wet.

 

Meting voor statistieken

Bezoekinformatie van deze website wordt gemeten en geanalyseerd met Google Analytics. Het IP-adres van uw internetaansluiting wordt gebruikt om onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer te verzamelen.

Tevens wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website(s) kan worden herkend. De cookies bevatten slechts een uniek nummer, geen persoonsgegevens. De cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Bij bezwaar tegen het gebruik van cookies, kunt u in uw browser ‘cookies off’ instellen of de ‘cookies off’-button aanklikken. Accepteert u de cookies, dan blijven ze gedurende 5 jaar in uw computer.

IP-adressen en cookies worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De diensten van Google Analytics worden uitsluitend gebruikt om de effectiviteit van onze website te verbeteren.

Programma Week van de pleegzorg