Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

Privacy statement

We willen u zo goed mogelijk informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens. Op deze pagina kunt u lezen hoe Pleegzorg Nederland, onderdeel van Jeugdzorg Nederland, omgaat met persoonsgegevens die via de formulieren op de website pleegzorg.nl, of via een mail aan info@pleegzorg.nl binnenkomen. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie verzamelt uw persoonsgegevens?

Pleegzorg.nl is een website van Pleegzorg Nederland, het samenwerkingsverband van de pleegzorgorganisaties in Nederland, onderdeel van de branchevereniging Jeugdzorg Nederland. Jeugdzorg Nederland heeft de rol van verwerkersverantwoordelijke.

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De gegevens die u via deze website met ons deelt gebruiken wij alleen om u, op uw verzoek, te informeren over pleegzorg.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?

De gegevens die u ons verstrekt via onze websiteformulieren of email gebruiken wij alleen om de door u gevraagde informatie over pleegzorg toe te zenden (informatiepakket, spreekbeurtpakket), om u een nieuwsbericht of een antwoord op uw vraag te sturen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om deze doelen te realiseren.

Welke gegevens gebruiken we?

  • voornaam
  • achternaam
  • adres: voor het toesturen van niet-digitale informatie
  • e-mailadres;
  • de inhoud van het bericht

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om deze doelen te realiseren.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door ons op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst om een website goed te kunnen gebruiken. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de website; dit zijn functionele cookies.

Wanneer u een website bezoekt, bijvoorbeeld om informatie te zoeken, lezen of downloaden, kan men bepaalde ‘bezoekersinformatie’ over u verzamelen en bewaren. Denk hierbij aan de naam van het domein en de host waarmee u verbinding maakt, het Internet Protocol (IP) adres van de computer die u gebruikt, de datum en het tijdstip van uw bezoek en de webpagina’s die werden bezocht. Hiermee kan inzicht worden verkregen in de werking van de site, en de verzamelde gegevens kunnen worden aangewend om de site te verbeteren.

Welke cookies gebruikt Pleegzorg Nederland op haar website?

Wij gebruiken alleen functionele cookies en anonieme analyse cookies.
In het geval dat u als bezoeker alleen toestemming geeft voor het inladen van functionele cookies, worden ook anonieme analyse cookies ingeladen op de website. Deze cookies bouwen een bepaald profiel op van de gebruiker, waarbij gebruikersspecifieke data zoals IP-adres niet worden getoond (anoniem). Hiervoor is geen toestemming van de websitebezoeker vereist.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Als gebruiker heeft u het recht om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@pleegzorg.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u als gebruiker om een identificatie vragen.

Het verwijderen van cookies kunt u zelf doen via de instellingen van uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de ‘helpfunctie’ van de browser.

Meer weten over cookies?

Bezoekt u dan de site van de Consumentenbond.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien