Informatie aanvragen Pleegzorgorganisaties

‘We moeten samen een cirkel vormen om het kind heen’

Marit is moeder van vier kinderen. Drie van hen zijn een aantal jaren geleden uit huis geplaatst. Haar kinderen kwamen in verschillende pleeggezinnen terecht, met ook verschillende ervaringen als gevolg.

Vooral voor het kind

Met de pleegouders van haar dochter had ze een heel goed contact. ‘Ik mocht mee naar gesprekken op school, mocht blijven eten na een dagje met mijn dochter en ik mocht zien hoe haar slaapkamertje eruit zag. Als ze iets niet wisten over haar, dan belden ze me op en overlegden we.’ Die band is enorm belangrijk voor Marit als moeder, maar vooral ook voor haar kind.

Maar het ging ook weleens heel moeizaam. ‘Er waren ook pleegouders die afstandelijk waren naar mij als moeder en mij het gevoel gaven dat ik een mindere moeder was. Zij hielden mij er het liefst een beetje buiten. Ik kreeg geen informatie over hoe het ging op school, had geen contact met de juf, ik kon niet meedenken over belangrijke keuzes die op school moesten worden gemaakt.

Eén cirkel om het kind heen

De visie van Marit: ‘We moeten samen een cirkel vormen om het kind heen, ook al zullen we het niet altijd met elkaar eens zijn. Doe je dat niet dan creëer je twee werelden en krijgen de kinderen loyaliteitsproblemen. Helemaal als ze zien dat ouders en pleegouders niet met elkaar door één deur kunnen. Dan komen ze in de knoei met zichzelf.’

Wat er gebeurt als er twee gescheiden werelden (twee ‘cirkels’ in plaats van één) worden gecreëerd, heeft niet alleen effect op het kind. Het heeft ook effect op het vervullen van haar rol als moeder. Marit: ‘Als je kind een dag vanuit de ene wereld (pleeggezin) naar jou toe komt met vragen over dingen op school, thuis, vriendjes en vriendinnetjes uit zijn wereld, dan kan ik hem daar geen antwoord op geven. Ik kan hem niet steunen, want ik weet niet wat er in die wereld gebeurt. Ik weet dan niet wie zijn vriendjes zijn of wat dan ook. Dan kan ik hem nooit een goede sociaal emotionele ondersteuning geven, wat ik wel als moeder wil kunnen geven.’

Samenwerken

Eén wereld waarin het kind samen leeft met ouders en pleegouders, waarin hij of zij ziet en ervaart waar het vandaan komt. Waarin ouders op de hoogte zijn van ontwikkelingen van en rondom hun kind en betrokken worden bij belangrijke keuzes. Dat is samengevat wat Marit als moeder het allerbelangrijkste vindt voor haar kinderen. Marit: ‘Er is niets zo erg voor een moeder als niet voor “vol” te worden aangezien.’

Acht tips van Marit voor een goede samenwerking:

  1. Samen naar 10 minuten gesprekken.
  2. Samen naar de open dag van de nieuwe middelbare school.
  3. Samen zijn of haar verjaardag vieren.
  4. Overleggen en vragen naar de mening van ouders.
  5. Aan ouders de (nieuwe) slaapkamer laten zien van hun kind.
  6. Problemen of successen op school delen met de ouders.
  7. ‘Grote’ gebeurtenissen in de (pleeg)familie delen met de ouders.
  8. Samenwerken op gelijkwaardig niveau.

>> Lees alle interviews over pleegzorg

>> Lees het interview met Christa, moeder van Quinten, Damian, Joerie en Sylvana die niet meer thuis wonen.

 

 

Supergewone mensen gezocht!